Monthly Archives: November 2017

Hotarare Consiliu de administratie 22.11.2017

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

  1. 12 / 22.11.2017

 

Consiliul de Administratie al Școlii Gimnaziale Miron Costin, reunit în şedinţa din data de 22.11.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011, a Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin  OMEN nr. 4619/2014 şi în temeiul prevederilor Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Aprobarea proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2018 – 2019 cu înființarea a 6 clase pregătitoare.

Concurs ocupare post secretar

Școala Gimnazială ”Miron Costin” Suceava, judeţul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă, SECRETAR  în cadrul Compartimentului Secretariat.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

MAI MULTE DETALII CLICK AICI!!!!

Hotărâre Consiliu de administratie nr.11/15.11.2017

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

  1. 11 / 15.11.2017

 

Consiliul de Administratie al Școlii Gimnaziale Miron Costin, reunit în şedinţa din data de 15.11.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011, a Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin  OMEN nr. 4619/2014 şi în temeiul prevederilor Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Aprobarea Proiectului anual de buget pentru anul 2018

Art. 2. Stabilirea responsabilităților membrilor Consiliului de administrație

Art. 3. Stabilirea criteriilor pentru acordarea burselor școlare în anul școlar 2017 – 2018

Art. 4. Aprobarea organizării concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a postului de secretar școală.