Daily Archives: August 9, 2019

Anunț concurs post vacant muncitor

Școala Gimnazială ”Miron Costin” Suceava, judeţul Suceava, cu sediul în strada Păcii f.n. cod 720099, cod fiscal 16852335, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă, MUNCITOR în cadrul Compartimentului Administrativ.
 Condiții de desfășurare:

  • Dosarele de concurs se depun pînă pe data de 29.08.2019
  • Proba scrisă se desfășoară la data de 5.09.2019 ora 10
  • Proba practică se desfășoară la data de 11.09.2019 ora 10
  • Interviul are loc la data de 17.09.2019 ora 12

Probele se vor desfășura la sediul instituției.
Condițiile de participare: conform legislației în vigoare (sunt afișate la sediul instituției și  pe site-ul acesteia: www.scoalamironcostinsuceava.ro)
Condiții specifice: studii medii sau școală profesională, vechime în muncă cel puțin 2 ani.

 

http://scoalamironcostinsuceava.ro/wp-content/uploads/2019/08/anunt-concurs-post-muncitor-1.pdf