Achiziții publice

INVITAȚIE PARTICIPARE

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRON COSTIN SUCEAVA, cu sediul în strada Păcii f.n., telefon/fax 0230 519780, vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări Reparații interioare și exterioare la Școala Gimnazială Miron Costin Suceava” – cod CPV 45453000 – 7 – Lucrări de reparații generale și de renovare.

Procedura aplicată este atribuirea contractului de achiziții publică este achiziție directă.

Sursa de finanțare a contractului de lucrări ce urmează a fi atribuit este bugetul local.

anunt participare lucrari reparatii interioare si exterioare

caiet sarcini reparatii interioare si exterioare

cantitati reparatii interioare si exterioare

 

 

INVITAȚIE PARTICIPARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRON COSTIN SUCEAVA, cu sediul în strada Păcii f.n., telefon/fax 0230 519780, vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări ”MODERNIZARE  ȘI  EXTINDERE TEREN  SPORT  la Școala Gimnazială Miron Costin Suceava” – cod CPV 45212221-1Lucrări de construcții de structuri pentru terenuri de sport. Procedura aplicată este atribuirea contractului de achiziții publică este achiziție directă.

Sursa de finanțare a contractului de lucrări ce urmează a fi atribuit este bugetul local.

anunt participare lucrari investitii

caiet de sarcini lucrari investitii

cantitati lucrari investitii

 

 

 

INVITAȚIE PARTICIPARE

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRON COSTIN SUCEAVA, cu sediul în strada Păcii f.n., telefon/fax 0230 519780, vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări Împrejmuire cu gard din beton și supraînălțare la Școala Gimnazială Miron Costin Suceava” – cod CPV 45453000 – 7 – Lucrări de reparații generale și de renovare.

Procedura aplicată este atribuirea contractului de achiziții publică este achiziție directă.
Sursa de finanțare a contractului de lucrări ce urmează a fi atribuit este bugetul local.

anunt participare licitatie

caiet sarcini
lista cantitati