Category Archives: Anunțuri

Anunț concurs post informatician

anunt informatician Sc. M. Costin SV

Școala Gimnazială ,,Miron Costin” Suceava cu sediul în Suceava, strada Păcii nr. 10, județul Suceava, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

  1. Nivelul postului: execuţie
  2. Denumirea postului: informatician, post vacant, pe perioadă nedeterminată.
  3. Gradul profesional: debutant S
  4. Scopul principal al postului: gestionarea și administrarea sistemului informatic
  5. Numărul de posturi: 1

EduDigital – Unități de învățământ preuniversitar echipate și performante în municipiul Suceava

Acordare burse școlare 2023 – 2024

OME 6238 BURSE

CALENDAR-BURSE

acord folosire date personale

cerere bursa boala

cerere bursa de merit rezultate olimpiade concursuri

cerere bursa sociala venituri

cerere bursa orfani

Repatizare CP 2023 – 2024

http://scoalamironcostinsuceava.ro/wp-content/uploads/2023/09/repartizare-CP-2023-2024.pdf

Rezultate Evaluare Naționala la clasa a VIII-a 2023

Catalog Final

Anunț participare lucrări reparații învelitoare sala de sport

INVITAȚIE PARTICIPARE

 anunt participare lucrări acoperiș

caiet sarcini lucrări acoperiș

cantități lucrări acoperiș

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRON COSTIN SUCEAVA, cu sediul în strada Păcii nr. 10, telefon/fax 0230 519780, vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări ”Reparații învelitoare sală de sport” – cod CPV 45261900-3– Lucrări de reparații și întreținere acoperișuri

Procedura aplicată este atribuirea contractului de achiziții publică este achiziție directă.

Sursa de finanțare a contractului de lucrări ce urmează a fi atribuit este bugetul local.

Anunț participare licitație lucrări reparații și renovare

INVITAȚIE PARTICIPARE

Anunt participare licitație lucrari

Caiet sarcini lucrări reparații

cantități lucrări reparații

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRON COSTIN SUCEAVA, cu sediul în strada Păcii nr. 10, telefon/fax 0230 519780, vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări ”Reparații interioare la Școala Gimnazială Miron Costin Suceava” – cod CPV 45453000-7 – Lucrări de reparații generale și de renovare

Procedura aplicată este atribuirea contractului de achiziții publică este achiziție directă.

Sursa de finanțare a contractului de lucrări ce urmează a fi atribuit este bugetul local.

Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:

  • Documentele de calificare;
  • Propunerea tehnică
  • Propunere financiară

Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât acesta să respecte în totalitate cerințele prevăzute de caietul de sarcini.

Este obligatorie vizita la amplasament, iar în documentele de calificare se va atașa procesul verbal întocmit la ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRON COSTIN SUCEAVA.

În ceea ce privește propunerea financiară, aceasta trebuie să furmizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Ofertantul va indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia s-a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii.

Propunerea financiară va fi depusă la secretariatul școlii sau va fi comunicată pe e-mailul școlii: mcostin_sv@yahoo.com.

Valoarea estimată este de 153000 lei fără TVA.

Documentația pentru ofertanți se poate obține de pe pagina noastra de internet www.scoalamironcostinsuceava.ro

Data limită pentru depunerea ofertelor este 6 iulie 2023, ora 13, la sediul Școlii Gimnaziale Miron Costin Suceava.

Data evaluării ofertelor este 7 iulie 2023.

Prețul va fi exprimat în lei, fără TVA.

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări este prețul cel mai scăzut.

Garanții solicitate: garanția de bună execuție a contractului. Cuantumul va fi de 5% din valoarea contractului, fără TVA.

Evaluare națională 2023

ANUNȚ

Probele scrise din cadrul Evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a se desfășoară astfel:
• Luni 19.06.2023 – proba scrisă la limba și literatura română

• Miercuri 21.06.2023 – proba scrisă la matematică.

Accesul elevilor se face până la ora 8:30 pe baza cărții de identitate, pe intrarea principală.
SUCCES!

INFORMAȚII UTILE PRIVIND DESFASURAREA EVALUARII NATIONALE_2023 (3)

repartitie săli EN 2023

INSTRUCTIUNI PENTRU ELEVI 2023

instructiuni elevi OME

Precizari redactare lucrari scrise EN 2021

„Săptămâna Verde” – prezentare generală, orar clase primare și gimnaziale

Săptămâna verde – prezentare

SAPTAMANA_VERDE_PRIMAR

SĂPTAMÂNA VERDE – ORAR GIMNAZIU 2023

Simulare Evaluare Națională 2023

orar 22-23 SIMULARE

REPARTIZARE SĂLI CLASE A V

Precizari redactare lucrari scrise EN 2021

ordin_evaluare-națională_calendar_2022-2023

INSTRUCTIUNI PENTRU ELEVI 2023

instructiuni elevi OME

repartiție săli Simulare 2023