Category Archives: Anunțuri

Oferta CDȘ 2021 – 2022

http://scoalamironcostinsuceava.ro/wp-content/uploads/2021/01/oferta-CDȘ-2021-2022.pdf

Rezultate evaluare dosare bursa 2020 – 2021

http://scoalamironcostinsuceava.ro/wp-content/uploads/2020/12/rezultate-dosare-burse-2020-20211.pdf

Alegeri Consiliul Școlar al Elevilor 2020

ALEGERI CONSILIUL ȘCOLAR AL ELEVILOR 2020
Marți 13.10.2020 vor avea loc alegerile pentru Consiliul Școlar al Elevilor. Cum alegeri fără candidați nu se poate, iată care vă sunt colegii care vă cer votul:
Bortă Ilinca – a VIII-a B,
Codău Alexandru – clasa a VIII-a A,
Laur Daria – clasa a VII-a B
Nica Georgiana – clasa a VII-a A,
Poenaru Ștefania – clasa aVII-a E,
Pușcașu Iuliana – clasa a VIII-a A,
Scutelnicu Bianca – clasa a VII-a D,
Ștefură Peter – clasa a VIII-a A .
SUCCES!
Votul va fi on-line, pe un chestionar Google, pe care-l puteți completa o singură dată, de pe contul de google al fiecărui elev, marți 13.10.2020, între orele 11- 14.

Anunt concurs post Religie – alte culte

ANUNȚ

            În conformitate cu prevederile OMEC 5574/2020 din 17 septembrie 2020 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, unitățile școlare Școala Gimnazială ”Miron Costin” Suceava, C.T. ”Petru Mușat” Suceava, Liceul cu program sportiv Suceava, Școala Gimnazială Nr. 6 Suceava, Școala Gimnazială Nr. 8 Suceava, Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava și Școala Gimnazială ”Grigore Ghica Voievod” Suceava, anunță concurs pentru ocuparea a 21 de ore de religie alte culte, în mai multe unități școlare.

SKM_22720100611110

cerere-pt-concurs-tarziu-2020

 

Anunț concurs ocupare două posturi îngrijitor (femei serviciu)

ANUNȚ

Școala Gimnazială ”Miron Costin” Suceava, judeţul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi contractuale  de execuție vacante, ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU) în cadrul Compartimentului Administrativ.

anunt concurs femei serviciu

MASURI-din-31-august-2020

Procedura-activitati-an-scolar-2020-2021

Pentru începutul anului școlar 2020 – 2021

ANUNȚ

    Aveți postate mai multe documente privitoare la începutul de an școlar 2020 – 2021.

Procedura – activitati – an scolar 2020-2021

acces

instructiuni elevi_parinti

sali de clasa, varianta ISJ

TABEL NOMINAL CU ELEVII VENITI PRIN TRANSFER

Program

pregatitoare 2020

Program MEC – Școala de acasă

ANUNȚ

    Până pe 21.08.2020 se pot depune, la secretariatul școlii, cereri pentru dispozitive electronice prin programul MEC – Școala de acasă.

În ordinul MEC și în procedura ISJ veți regăsi criteriile de selecție. În cazul în care numărul de cereri va depăși numărul de dispozitive acordate, școala va aplica criterii specifice.

procedura ISJ SV

ORDIN Scoala de acasa (1)

cerere dispozitiv

declaratie proprie raspundere dispozitiv

Anunț participare lucrări reparații gard și scări sală sport 2020

INVITAȚIE PARTICIPARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRON COSTIN SUCEAVA, cu sediul în strada Păcii f.n., telefon/fax 0230 519780, vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări Reparații exterioare – reparații gard din beton și înlocuire placare scări sală sport la Școala Gimnazială Miron Costin Suceava” – cod CPV 45453000 – 7 – Lucrări de reparații generale și de renovare.

Procedura aplicată este atribuirea contractului de achiziții publică este achiziție directă.

Sursa de finanțare a contractului de lucrări ce urmează a fi atribuit este bugetul local.

Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:

  • Documentele de calificare;
  • Propunerea tehnică
  • Propunere financiară

Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât acesta să respecte în totalitate cerințele prevăzute de caietul de sarcini.

Este obligatorie vizita la amplasament, iar în documentele de calificare se va atașa procesul verbal întocmit la ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRON COSTIN SUCEAVA.

În ceea ce privește propunerea financiară, aceasta trebuie să furmizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Ofertantul va indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia s-a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă ți protecția muncii.

Propunerea financiară va fi comunicată pe e-mailul școlii: mcostin_sv@yahoo.com.

Valoarea estimată este de 33000 fără TVA.

Documentația pentru ofertanți se poate obține de pe pagina noastra de internet www.scoalamironcostinsuceava.ro

Data limită pentru depunerea ofertelor este 31.07.2020, ora 11, la sediul Școlii Gimnaziale Miron Costin Suceava.

Data evaluării ofertelor este 05.08.2020.

Prețul va fi exprimat în lei, fără TVA.

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări este prețul cel mai scăzut.

Garanții solicitate: garanția de bună execuție a contractului. Cuantumul va fi de 5% din valoarea contractului, fără TVA.

 

anunt_caiet_sarcini_cantitati_reparatii_gard

 

Anunț participare lucrări înlocuire parchet Sc. Miron Costin Suceava

INVITAȚIE PARTICIPARE

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRON COSTIN SUCEAVA, cu sediul în strada Păcii f.n., telefon/fax 0230 519780, vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări Reparații interioare la Școala Gimnazială Miron Costin Suceava” – cod CPV 45432113-9Lucrări parchetare.

Procedura aplicată este atribuirea contractului de achiziții publică este achiziție directă.

Sursa de finanțare a contractului de lucrări ce urmează a fi atribuit este bugetul local.

Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:

  • Documentele de calificare;
  • Propunerea tehnică
  • Propunere financiară

Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât acesta să respecte în totalitate cerințele prevăzute de caietul de sarcini.

Este obligatorie vizita la amplasament, iar în documentele de calificare se va atașa procesul verbal întocmit la ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRON COSTIN SUCEAVA.

În ceea ce privește propunerea financiară, aceasta trebuie să furmizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Ofertantul va indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia s-a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă ți protecția muncii.

Propunerea financiară va fi comunicată pe e-mailul școlii: mcostin_sv@yahoo.com.

Valoarea estimată este de 67087 lei fără TVA.

Documentația pentru ofertanți se poate obține de pe pagina noastra de internet www.scoalamironcostinsuceava.ro

Data limită pentru depunerea ofertelor este 22 iulie 2020, ora 13, la sediul Școlii Gimnaziale Miron Costin Suceava.

Data evaluării ofertelor este 23 iulie 2020.

Prețul va fi exprimat în lei, fără TVA.

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări este prețul cel mai scăzut.

Garanții solicitate: garanția de bună execuție a contractului. Cuantumul va fi de 5% din valoarea contractului, fără TVA.

 Director,

Prof. Moraru Dumitru

anunt, caiet sarcini, cantitati lucrari inlocuire parchet

Rezultate finale Evaluare națională pentru elevii clasei a VIII-a 2020

rezultate finale EN 2020