Category Archives: Anunțuri

Anunț participare lucrări reparații interioare – zugrăveli

INVITAȚIE PARTICIPARE

ANUNT PARTICIPARE

CAIET SARCINI

CANTITĂȚI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRON COSTIN SUCEAVA, cu sediul în strada Păcii nr. 10, telefon/fax 0230 519780, vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări ”Reparații interioare la Școala Gimnazială Miron Costin Suceava” – cod CPV 44111400-5 Zugrăveli interioare.

Procedura aplicată este atribuirea contractului de achiziții publică este achiziție directă.

Sursa de finanțare a contractului de lucrări ce urmează a fi atribuit este bugetul local.

Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:

  • Documentele de calificare;
  • Propunerea tehnică
  • Propunere financiară

Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât acesta să respecte în totalitate cerințele prevăzute de caietul de sarcini.

Este obligatorie vizita la amplasament, iar în documentele de calificare se va atașa procesul verbal întocmit la ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRON COSTIN SUCEAVA.

În ceea ce privește propunerea financiară, aceasta trebuie să furmizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Ofertantul va indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia s-a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii.

Propunerea financiară va fi comunicată pe e-mailul școlii: mcostin_sv@yahoo.com.

Valoarea estimată este de 25000 lei fără TVA.

Documentația pentru ofertanți se poate obține de pe pagina noastra de internet www.scoalamironcostinsuceava.ro

Data limită pentru depunerea ofertelor este 20 octombrie 2022, ora 16, la sediul Școlii Gimnaziale Miron Costin Suceava.

Data evaluării ofertelor este 21 octombrie 2022.

Prețul va fi exprimat în lei, fără TVA.

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări este prețul cel mai scăzut.

Garanții solicitate: garanția de bună execuție a contractului. Cuantumul va fi de 5% din valoarea contractului, fără TVA.

Burse 2022 – 2023 – liste beneficiari

beneficiari burse VENIT 22 – 23

beneficiari burse STUDIU 22 – 23

beneficiari burse performanta 22 – 23

beneficiari burse orfani 22 – 23

beneficiari burse merit 22 – 23

beneficiari burse BOALA 22 – 23

Condiții acordare burse și modele de cereri 2022 – 2023

condiții burse scolare 2022-2023

cerere burse boala 2022-2023

cerere burse merit an scolar 2022-2023

cerere burse performanță an scolar 2022-2023

cerere burse sociala orfan 2022-2023

cerere burse sociala venituri mici 2022-2023

cerere burse studiu 2022-2023

Repartizarea elevilor în clasa pregătitoare 2022 – 2023

http://scoalamironcostinsuceava.ro/wp-content/uploads/2022/09/clase-pregatitoare-2022-2023.pdf

Repartizarea elevilor veniți prin transfer 2022

http://scoalamironcostinsuceava.ro/wp-content/uploads/2022/09/repartizare-elevi-veniti-prin-transfer-2022.pdf

Anunț participare lucrări teren sport – gazon artificial

anunt participare

caiet sarcini

Amenajare_suprafata_de_joc_la_teren_sport_F3_lista_cantitati

Reparatie_locala_imprejmuire_F3_lista_cantitati

 

INVITAȚIE PARTICIPARE

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRON COSTIN SUCEAVA, cu sediul în strada Păcii nr. 10, telefon/fax 0230 519780, vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări Amenajare teren de sport cu gazon sintetic la Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava – cod CPV 77314100-5               Servicii de acoperire cu gazon

Procedura aplicată este atribuirea contractului de achiziții publică este achiziție directă.

Sursa de finanțare a contractului de lucrări ce urmează a fi atribuit este bugetul local.

Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:

  • Documentele de calificare;
  • Propunerea tehnică
  • Propunere financiară

Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât acesta să respecte în totalitate cerințele prevăzute de caietul de sarcini.

Este obligatorie vizita la amplasament, iar în documentele de calificare se va atașa procesul verbal întocmit la Școala Gimnazială ”Miron Costin” Suceava.

În ceea ce privește propunerea financiară, aceasta trebuie să furmizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Ofertantul va indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia s-a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii.

Propunerea financiară va fi comunicată pe e-mailul școlii: mcostin_sv@yahoo.com.

Valoarea estimată este de 227 169,07 fără TVA.

Documentația pentru ofertanți se poate obține de pe pagina noastra de internet www.scoalamironcostinsuceava.ro

Data limită pentru depunerea ofertelor este 1 august 2022, ora 13, la sediul Școlii Gimnaziale Miron Costin Suceava.

Data evaluării ofertelor este 2 august 2022.

Prețul va fi exprimat în lei, fără TVA.

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări este prețul cel mai scăzut.

Garanții solicitate: garanția de bună execuție a contractului. Cuantumul va fi de 5% din valoarea contractului, fără TVA.

Anunț participare lucrări reparații – schimbare parchet

anunț participare lucrări

caiet de sarcini

cantități lucrări

INVITAȚIE PARTICIPARE

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRON COSTIN SUCEAVA, cu sediul în strada Păcii nr. 10, telefon/fax 0230 519780, vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări Reparații interioare la Școala Gimnazială Miron Costin Suceava” – cod CPV 45432113-9Lucrări parchetare.
Procedura aplicată este atribuirea contractului de achiziții publică este achiziție directă.
Sursa de finanțare a contractului de lucrări ce urmează a fi atribuit este bugetul local.
Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:

  • Documentele de calificare;
  • Propunerea tehnică
  • Propunere financiară

Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât acesta să respecte în totalitate cerințele prevăzute de caietul de sarcini.
Este obligatorie vizita la amplasament, iar în documentele de calificare se va atașa procesul verbal întocmit la ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRON COSTIN SUCEAVA.
În ceea ce privește propunerea financiară, aceasta trebuie să furmizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Ofertantul va indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia s-a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii.
Propunerea financiară va fi comunicată pe e-mailul școlii: mcostin_sv@yahoo.com.
Valoarea estimată este de 73000 lei fără TVA.
Documentația pentru ofertanți se poate obține de pe pagina noastra de internet www.scoalamironcostinsuceava.ro
Data limită pentru depunerea ofertelor este 8 iulie 2022, ora 13, la sediul Școlii Gimnaziale Miron Costin Suceava.
Data evaluării ofertelor este 11 iulie 2022.
Prețul va fi exprimat în lei, fără TVA.
Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări este prețul cel mai scăzut.
Garanții solicitate: garanția de bună execuție a contractului. Cuantumul va fi de 5% din valoarea contractului, fără TVA.

Rezultate finale EN 2022

http://scoalamironcostinsuceava.ro/wp-content/uploads/2022/06/REZULTATE-FINALE-EN-2022.pdf

Evaluare Națională pentru elevii clasei a VIII-a – repartiție săli, instrucțiuni pentru elevi

EVALUARE NAȚIONALĂ 2022

Examenele au loc în zilele de marți 14.06.2022 – limba și literatura română și joi  16.06.2022 – matematică, începând cu ora 9:00.

Accesul elevilor se va face în intervalul orar 8:00 – 8:30, pe baza cărții de identitate, pe ușa de acces elevi gimnaziu.

Repartitie clasa a VIII a

instructiuni elevi OME

INSTRUCTIUNI PENTRU ELEVI 2022

ANUNt

Repartizare candidați ISC titularizare 2022

http://scoalamironcostinsuceava.ro/wp-content/uploads/2022/05/repartizati-candidați-ISC-titularizare-2022.pdf