Category Archives: Hotărâri

Hotarare CA 4 iulie 2018

http://scoalamironcostinsuceava.ro/wp-content/uploads/2018/07/hotarare-CA-iulie-2018.pdf

 

Hotărâre CA 02.05.2018

Hotărârea Consiliului de administrație a Școlii Gimnaziale Miron Costin Suceava

http://scoalamironcostinsuceava.ro/wp-content/uploads/2018/05/hotarare-CA-02.05.2018.pdf

Hotărâre CA 06.03.2018

Hotărâre CA 06.03.2018 aici 

Hotarare CA 06.03.2018

Hotărâre Consiliu de administrație 02.02.2018

Hotarare CA 02.02.2018

Hotărârea Consiliului de administratie din 21.12.2017

Hotărârea Consiliului de administratie din 21.12.2017

Hotarare CA 21.12.2017

Hotarare Consiliu de administratie 22.11.2017

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

  1. 12 / 22.11.2017

 

Consiliul de Administratie al Școlii Gimnaziale Miron Costin, reunit în şedinţa din data de 22.11.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011, a Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin  OMEN nr. 4619/2014 şi în temeiul prevederilor Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Aprobarea proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2018 – 2019 cu înființarea a 6 clase pregătitoare.

Hotărâre Consiliu de administratie nr.11/15.11.2017

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

  1. 11 / 15.11.2017

 

Consiliul de Administratie al Școlii Gimnaziale Miron Costin, reunit în şedinţa din data de 15.11.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011, a Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin  OMEN nr. 4619/2014 şi în temeiul prevederilor Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Aprobarea Proiectului anual de buget pentru anul 2018

Art. 2. Stabilirea responsabilităților membrilor Consiliului de administrație

Art. 3. Stabilirea criteriilor pentru acordarea burselor școlare în anul școlar 2017 – 2018

Art. 4. Aprobarea organizării concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a postului de secretar școală.

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 10 / 12.10.2017

Consiliul de Administratie al Școlii Gimnaziale Miron Costin, reunit în şedinţa din data de 12.10.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011, a Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin  OMEN nr. 4619/2014 şi în temeiul prevederilor Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Validarea Proiectului de dezvoltare instituțională a școlii 2017 – 2022

Art. 2. Validarea raportului privind starea și calitatea învățământului la școala gimnazială Miron Costin în anul școlar 2016 – 2017

       Art. 3. Validarea Raportului anual de evaluare internă a calității educației – anul calității 2016

       Art. 4. Validarea Raportului privind activitatea educativă şcolară şi extraşcolară în anul şcolar 2016 – 2017.

       Art. 5. Prezentarea planului managerial al activităţilor educative şcolare şi extraşcolare pentru anul şcolar 2017 – 2018

       Art. 6. Aprobarea planului managerial pentru anul școlar 2017 – 2018

       Art. 7. Aprobarea concediilor de odihnă pentru anul școlar 2017 – 2018

       Art. 8. Aprobarea graficului de desfășurare a activităților din cadrul programului Școala Altfel

       Art. 9. Aprobarea graficului și tematicii desfășurării ședințelor consiliului de administrație și consiliului profesoral

       Art. 10. Aprobarea programului de acces pe terenul de sport al școlii

       Art. 11. Aprobarea înscrierii cadrelor didactice la gradele didactice

       Art. 12. Aprobarea cererilor de promovare la trepte superioare de încadrare și vechime

       Art. 13. Aprobarea cererii de menținere în activitate, la cumul, a domnului Buzdugan Toader

       Art. 14. Aprobarea organigramei școlii pentru anul școlar 2017 – 2018

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 9 / 12.10.2017

Consiliul de Administratie al Școlii Gimnaziale Miron Costin, reunit în şedinţa din data de 12.10.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011, a Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin  OMEN nr. 4619/2014 şi în temeiul prevederilor Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă cheltuielile pentru decontarea navetei cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 8 / 6.09.2017

Consiliul de Administratie al Școlii Gimnaziale Miron Costin, reunit în şedinţa din data de 6.09.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011, a Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin  OMEN nr. 4619/2014 şi în temeiul prevederilor Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Aprobarea încădrării pentru anul școlar 2017 – 2018

Art. 2. Aprobarea cererii concediului fără plată a doamnei profesor Mitrofan Angela Maria

Art. 3. Se aprobă constituirea claselor pregătitoare, claselor a V-a și a învățătorilor și diriginților

Art. 4. Aprobarea comisiilor permanente și de lucru pentru anul școlar 2017 – 2018

Art. 5. Validarea rezultatului concursului pentru un post de femeiei de serviciu

Art. 6. Aprobarea calificativelor personalului didactic și didactic auxiliar pentru activitatea desfășurată în anul școlar 2016 – 2017

Art. 7. Aprobarea doamnei profesor Adrobotoaei Elena Georgeta în funcția de consilier educativ