Category Archives: Hotărâri

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 2 / 22.02.2017

Consiliul de Administratie al Școlii Gimnaziale Miron Costin, reunit în şedinţa din data de 22.02.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011, a Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin  OMEN nr. 4619/2014 şi în temeiul prevederilor Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se criteriile specifice pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2017 – 2018.

Art. 2. Se aprobă prelungirea contractului individual de muncă pentru doamna Canciuc Mihaela.

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 4 / 22.11.2016

Consiliul de Administratie al Școlii Gimnaziale Miron Costin, reunit în şedinţa din data de 22.11.2016, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011, a Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin  OMEN nr. 4619/2014 şi în temeiul prevederilor Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă ca data de 2 decembrie 2016 să fie liberă, programul de recuperare fiind stabilit comisia de orar a școlii.

Art. 2. Se aprobă planul de măsuri pentru prevenirea și combaterea violenței pentru anul școlar 2016 – 2017.

Art. 3. Se aprobă demararea unui contract de colaborare cu firma Real Guard Protection pentru servicii specializate de pază și protecție în scoală și în perimetrul acesteia.

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 3 / 3.11.2016

Consiliul de Administratie al Școlii Gimnaziale Miron Costin, reunit în şedinţa din data de 3.11.2016, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011, a Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin  OMEN nr. 4619/2014 şi în temeiul prevederilor Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă proiectul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017

Art. 2. Se aprobă responsabilitățile membrilor Consiliului de administrație pentru anul școlar 2016 – 2017.

Art. 3. Se aprobă numirea în funcția de coordonator al programului Eco Școală a doamnei profesor Caliniuc Adriana.

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 2 / 25.10.2016

Consiliul de Administratie al Școlii Gimnaziale Miron Costin, reunit în şedinţa din data de 25.10.2016, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011, a Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin  OMEN nr. 4619/2014 şi în temeiul prevederilor Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se validează Raportul privind starea și calitatea învățământului în anul școlar 2015 – 2016.

Art. 2. Se validează raportul privind activitățile educative școlare și extrașcolare desfășurate în anul școlar 2015 – 2016.

Art. 3. Se aprobă planul managerial pentru anul școlar 2016 – 2017.

Art. 4. Se aprobă perioadele de desfășurare a concediului de odihnă pentru personalul didactic în anul școlar 2016 – 2017.

Art. 5.  Se aprobă graficul și tematica desfășurării ședințelor consiliului profesoral și a consiliului de administrație.

Art. 6. Se aprobă cererea de încadrare în regim de cumul, pentru un post de muncitor de întreținere, pentru domnul Buzdugan Toader.

Art. 7. Se aprobă cererile de trecere la trepte superioare de încadrare și vechime pentru cadrele didactice care au făcut solicitare în acest sens.

            Art. 8. Se aprobă Raportul anual de evaluare internă a calității educației.

            Art. 9. Se aprobă un nou contract de furnizare a gazelor naturale încheiat cu EON România.

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 1 / 11.10.2016

Consiliul de Administratie al Școlii Gimnaziale Miron Costin, reunit în şedinţa din data de 11.10.2016, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011, a Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin  OMEN nr. 4619/2014 şi în temeiul prevederilor Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă numirea în comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director / director adjunct a doamnei profesor Alexa Raluca Crisantha.

Art. 2. Se aprobă sumele necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru lunile septembrie – decembrie.

Art. 3. Se aprobă perioada de desfășurare a programului național ”Școala Altfel”  – 22 – 26 mai 2017.