Anunț participare lucrări reparații învelitoare sala de sport

INVITAȚIE PARTICIPARE  anunt participare lucrări acoperiș caiet sarcini lucrări acoperiș cantități lucrări acoperiș ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRON COSTIN SUCEAVA, cu sediul în strada Păcii nr. 10, telefon/fax 0230 519780, vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări ”Reparații învelitoare sală de sport” – cod CPV 45261900-3– Lucrări de reparații…

Read More