Activitate PRO VOLUNTARIAT, PROEDUCAȚIE !

PRO VOLUNTARIAT, PRO EDUCAŢIE!

Motto:Voluntarii reprezintă iubire în mişcare.

          Vineri, 19 octombrie 2018, în sala de şedinţe a Şcolii Gimnaziale ,,Miron Costin” Suceava, a avut loc lansarea celei de-a doua ediţii a proiectului PRO voluntariat, PRO educaţie!, desfăşurat în colaborare cu Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina şi Centrul de Consiliere, Psihoterapie şi Dezvoltare Umană- Psihascend. La întâlnire au participat atât iniţiatorii acestuia, d-na prof.psiholog Daniela Apetrei, consilier şcolar şi d-na prof. Elena Adrobotoaei- consilier educativ, cât şi cadre didactice, reprezentanţi ai copiilor, membri în Consiliul Şcolar al Elevilor şi alţi elevi. Au fost prezentate principalele acţiuni de voluntariat desfăşurate în anul şcolar anterior, beneficiile voluntariatului, precum şi domeniile pentru care se aşteaptă propuneri de activităţi pentru anul în curs (social, economic, civic, cultural, sănătate). Proiectul încearcă să cultive în rândul elevilor valorile voluntariatului, pentru ca aceştia să înţeleagă că implicarea şi grija pentru cel de alături trebuie să constituie o preocupare pentru omului de azi, membru al unei societăţi  supuse unei multitudini de  provocări.

https://scoalamironcostinsuceava.ro/wp-content/uploads/2018/11/Activitate-Pro-Voluntariat.pdf