Anunt participare licitație lucrări

INVITAȚIE PARTICIPARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRON COSTIN SUCEAVA, cu sediul în strada Păcii nr.10, telefon/fax 0230 519780, vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări ”Amenajare curte interioară și intrare principală la Școala Gimnazială Miron Costin Suceava” – cod CPV 45111291- 4 Lucrări de amenajare a terenului.

Procedura aplicată este atribuirea contractului de achiziții publică este achiziție directă.

Sursa de finanțare a contractului de lucrări ce urmează a fi atribuit este bugetul local.

Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:

  • Documentele de calificare;
  • Propunerea tehnică
  • Propunere financiară

Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât acesta să respecte în totalitate cerințele prevăzute de caietul de sarcini.

Este obligatorie vizita la amplasament, iar în documentele de calificare se va atașa procesul verbal întocmit la ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRON COSTIN SUCEAVA.

În ceea ce privește propunerea financiară, aceasta trebuie să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Ofertantul va indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia s-a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii.

anunt participare licitație

caiet sarcini

cantități