Anunț participare lucrări, caiet sarcini, cantități

INVITAȚIE PARTICIPARE

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRON COSTIN SUCEAVA, cu sediul în strada Păcii f.n., telefon/fax 0230 519780, vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări ”Lucrări de instalare boilere pentru apă caldă la Școala Gimnazială Miron Costin Suceava” – cod CPV 45331110 – 0 – Lucrări de instalare boilere.
Procedura aplicată este atribuirea contractului de achiziții publică este achiziție directă.
Sursa de finanțare a contractului de lucrări ce urmează a fi atribuit este bugetul local.

https://scoalamironcostinsuceava.ro/wp-content/uploads/2019/11/anunt-participare-licitatie-lucrari.pdf