Anunț participare lucrări reparații învelitoare sala de sport

INVITAȚIE PARTICIPARE

 anunt participare lucrări acoperiș

caiet sarcini lucrări acoperiș

cantități lucrări acoperiș

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRON COSTIN SUCEAVA, cu sediul în strada Păcii nr. 10, telefon/fax 0230 519780, vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări ”Reparații învelitoare sală de sport” – cod CPV 45261900-3– Lucrări de reparații și întreținere acoperișuri

Procedura aplicată este atribuirea contractului de achiziții publică este achiziție directă.

Sursa de finanțare a contractului de lucrări ce urmează a fi atribuit este bugetul local.