HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 4 / 22.11.2016

Consiliul de Administratie al Școlii Gimnaziale Miron Costin, reunit în şedinţa din data de 22.11.2016, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011, a Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin  OMEN nr. 4619/2014 şi în temeiul prevederilor Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă ca data de 2 decembrie 2016 să fie liberă, programul de recuperare fiind stabilit comisia de orar a școlii.

Art. 2. Se aprobă planul de măsuri pentru prevenirea și combaterea violenței pentru anul școlar 2016 – 2017.

Art. 3. Se aprobă demararea unui contract de colaborare cu firma Real Guard Protection pentru servicii specializate de pază și protecție în scoală și în perimetrul acesteia.