Istoric

Şcoala gimnazială ,,Miron Costin” Suceava, situată în cartierul  Cuza Vodă II (Burdujeni), la întretăierea dintre Calea Unirii şi Calea Burdujeni, pe strada Păcii şi-a deschis porţile pentru elevi şi cadre didactice la data de 15 septembrie 1986. Înfiinţarea şcolii a apărut ca fiind o necesitate prin construirea unui număr impresionant de blocuri în acest cartier. Majoritatea locuitorilor cartierului deserveau platforma industrială din valea Sucevei.

În momentul inaugurării, şcoala avea un efectiv de 1.186 de elevi, 43 de cadre didactice şi dispunea de 24 de săli de clasă (din care 3 laboratoare).

Întrucât numărul de elevi a crescut rapid, pe fondul unui spor demografic consistent, spaţiul a devenit insuficient, ceea ce a impus ridicarea imediată a unui nou corp de clădire, lucru realizat şi dat spre folosinţă în luna noiembrie a anului 1991.

În scurt timp, unitatea noastră a devenit cea mai mare şcoală din învăţământul preuniversitar din ţară. Numărul de elevi a crescut din anul înfiinţării până în anul şcolar 1995 – 1996 atunci când s-a înregistrat numărul record de elevi, respectiv 3913 elevi (2170 elevi în învăţământul primar şi 1743 elevi în cel gimnazial).

Din anul şcolar 2001-2002, unitatea noastră, cunoscută până atunci sub denumirea de Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 11 Suceava, a primit numele “descălecătorului” satului Burdujeni, cronicarul Miron Costin, iar ziua de 7 octombrie – data naşterii “patronului spiritual”- a devenit ,,Ziua Şcolii cu clasele I-VIII “Miron Costin”, pentru noi moment de sărbătoare, dar şi de analiză a rezultatelor obţinute şi a proiectelor pentru mai bine.

În anul şcolar 2014 – 2015, la Şcoala Gimnazială „Miron Costin” au încheiat cursurile 1293 elevi, repartizaţi pe două niveluri de învăţământ: 743 în ciclul primar şi 550 în ciclul gimnazial, organizaţi în 4 de clase – 680 băieţi (52,59%) şi 613 fete.
La clasele primare au funcţionat 26 de clase dintre care şase clase pregătitoare cu un efectiv de 176 elevi.
Evolutiv, se observă scăderea numărului de elevi la clasle gimnaziale şi creşterea la clasele primare prin „aportul” înfiinţării clasei pregătitoare. Procesul de creştere al numărului de elevi este prezent în ultimii doi ani, după câţiva ani de scădere, dar mai îmbucurătoare este menţinerea constantă a numărului de elevi de la un an la altul, la aceeaşi generaţii.