Precizări proba practica concurs post secretar

PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA PROBEI PRACTICE

a concursului pentru ocuparea postului vacant de secretar

  1. Vor fi testate abilitățile de navigare pe internet, descărcarea unor documente oficiale și folosirea poștei electronice.
  2. Candidații vor trebui să facă dovada utilizării programelor Word și Excel în redactarea unor adrese oficiale pe formate impuse sau având libertatea de a formata documentele.
  3. Se va testa abilitatea de a insera imagini și text în documente redactate.

Director,

Prof. Moraru Dumitru