Raport anual

În anul şcolar 2016 – 2017, la Şcoala Gimnazială„Miron Costin” au încheiat cursurile 1329 elevi, repartizaţi pe două niveluri de învăţământ: 770 în ciclul primar şi 559 în ciclul gimnazial, organizaţi în 48 de clase – 681 băieţi (51,24%) şi 648 fete.

La clasele primare au funcţionat 28 de clase dintre care şase clase pregătitoare cu un efectiv de 153 elevi.

Personal didactic

În anul şcolar 2016 – 2017, în Şcoala Gimnazială „Miron Costin” şi-au desfăşurat activitatea 64 de cadre didactice.

Din cele 64 cadre didactice, 42 au gradul didactic I, 14 gradul II, 7 sunt cu gradul definitiv în învăţământ și un cadru didactic este debutant. În şcoală au funcţionat 55 cadre didactice titulare şi 9 suplinitori calificaţi sau profesori asociaţi.

În anul şcolar 2016 – 2017, promovabilitatea a fost de 99,06%, iar 674 elevi (57,31 %) au medii peste 9.

Procentul de promovabilitate la ciclul primar a fost de 100 %, iar 414 de elevi din 617, respectiv 67,09%,  au încheiat anul  şcolar 2016 – 2017 cu medii generale „FB”.

La gimnaziu, promovabilitatea a fost de 98,03%, 10 elevi fiind declaraţi corigenţi, iar unul are situația școlară neîncheiată. Din cei 548 elevi promovaţi, 260 (47,74%) au obţinut medii generale între 9 şi 10. În anul şcolar trecut 45,89% dintre elevi au obţinut medii generale între 9 şi 10.

Din situaţia comparativă prezentată mai sus este uşor de observat că nu există mari variaţii privind numărul elevilor pe tranşe de medii, cu un plus în dreptul mediilor mari pentru clasele primare, dat de grija mai mare a familiei faţă de elevi. Se mai poate observa că numărul elevilor cu medii între 9 şi 10 scade constant la nivel gimnazial, fapt generat de promovarea unui stil de autosuficienţă în învăţare, peste care se suprapune lipsa motivaţiei din ce în ce mai vizibilă în ultimii ani.

Raportul complet CLICK AICI!