Anunț participare licitație lucrări reparații și renovare

INVITAȚIE PARTICIPARE Anunt participare licitație lucrari Caiet sarcini lucrări reparații cantități lucrări reparații  ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRON COSTIN SUCEAVA, cu sediul în strada Păcii nr. 10, telefon/fax 0230 519780, vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări ”Reparații interioare la Școala Gimnazială Miron Costin Suceava” – cod CPV 45453000-7…

Read More