Titularizare 2020

Anunț!
În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate din unităţile de învăţământ preuniversitar din 29 iulie 2020
Urmare adresei nr. 32445/24.07.2020 transmise de Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, Direcția Managementul Resurselor Umane și Rețea Școlară din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, în care se invocă prognoza meteo pentru data de 29 iulie 2020 și contextul epidemiologic actual, proba scrisă din cadrul Concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2020, se va desfăşura începând cu ora 9.00, iar intrarea candidaților în sălile de concurs se va face între orele 7.30 – 8.15.

Repartiția candidaților în sălile de concurs alfabetic.

Repartiția candidaților în sălile de concurs pe săli.

Parter sălile – 1, 4, 5, 6 (bagaje)

Etajul I sălie – 20, 23, 24, 25, 26

Etajul II sălile – 38, 41, 42, 43, 44, 47