Concursuri si olimpiade

În anul şcolar 2016 – 2017, la concursurile organizate au fost consemnate 3221 de participări, obţinându-se 2341 de premii şi menţiuni, după cum urmează: 865 premiu I (sau calificative „excelent”), 649 premiul al II-lea, 505 premiul al III-lea, 323 de menţiuni și  98 diplome de participare. Ca şi în anii trecuţi, numărul participărilor şi rezultatelor obţinute este foarte bun, ceea ce a însemnat mobilizarea forţelor elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice, ca o încununare a muncii din clasă.

La faza națională a concursului Tinere condeie eleva Temneanu Alexandra Miriam din clasa a VIII-D a obținut marele premiu de Laureat, sub îndrumarea doamnei profesor Ciuc Cristina Nicoleta. La faza națională a Concursului de geografie elevul Filip Adrian (VII D) premiul de exelență pentru punctajul maxim obținut. Mai multi elevi s-au calificat la faza națională a concursului COMPER care s-a desfășurat online la unitatea noastră școlară fiind obținute numeroase premii și mențiuni.

PARTICIPAREA LA OLIMPIADE  ŞCOLARE

La olimpiadele şcolare au fost înregistrați 67 de participanţi la faza locală, iar 70 de elevi au participat la fazele judeţene ale olimpiadelor şcolare fiind obţinute 6 premiu I, 3 premiu al II-lea, 6  premiul  al III-lea şi 10 menţiuni.

La faza națională a Olimpiadei de limbă și literatură română a participat eleva Hoștinari Andra din clasa a VIII-a B, îndrumată de doamna profesor Apetrea Gabriela.

Toţi elevii care au obţinut aceste premii şi menţiuni, precum şi profesorii care iau îndrumat merită felicitările noastre.

PARTICIPAREA LA CONCURSURI SPORTIVE

Ca şi în anul şcolar precedent, rezultatele obţinute de cadrele didactice de la catedra de educaţie fizică şi sport şi de elevii îndrumaţi de aceştia au fost dintre cele mai bune, cel puţin la sporturile la care s-au desfăşurat etape locale sau judeţene. Un rol important în obţinerea acestor rezultate l-au avut antrenamentele efectuate de cadrele didactice, precum şi susţinerea unor meciuri de pregătire cu echipele altor unităţi şcolare.

Echipa de fotbal fete primar a devenit vicecampiona națională, după ce la fazele județeană și zonală ocupase locul I.

Echipa de fotbal băieți gimnaziu a ocupat locul I la faza județeană și mențiune la faza zonală.

Rezultatele complete CLICK AICI!