Hotărâre Consiliu de administratie nr.11/15.11.2017

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 11 / 15.11.2017   Consiliul de Administratie al Școlii Gimnaziale Miron Costin, reunit în şedinţa din data de 15.11.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011, a Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin  OMEN nr. 4619/2014 şi în temeiul prevederilor…

Read More

DECIZIE pentru numirea Consiliului de Administraţie

DECIZIE pentru numirea Consiliului de Administraţie        Profesor Moraru Dumitru, director al Şcolii Gimnaziale “Miron Costin” Suceava, judeţul Suceava, numit prin decizia  nr. 1592 / 21.12.2016 a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Suceava în temeiul: – art. 97, alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 – standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului…

Read More