Hotărâre Consiliu de administratie nr.11/15.11.2017

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

  1. 11 / 15.11.2017

 

Consiliul de Administratie al Școlii Gimnaziale Miron Costin, reunit în şedinţa din data de 15.11.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011, a Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin  OMEN nr. 4619/2014 şi în temeiul prevederilor Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Aprobarea Proiectului anual de buget pentru anul 2018

Art. 2. Stabilirea responsabilităților membrilor Consiliului de administrație

Art. 3. Stabilirea criteriilor pentru acordarea burselor școlare în anul școlar 2017 – 2018

Art. 4. Aprobarea organizării concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a postului de secretar școală.