DECIZIE pentru numirea comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

DECIZIE

pentru numirea comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

 Profesor Moraru Dumitru, director al Şcolii Gimnaziale “Miron Costin” Suceava, judeţul Suceava, numit prin decizia  nr. 1592 / 21.12.2016 a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Suceava

În temeiul:

– art. 97, alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011

– standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial

Având în vedere prevederile:

– art. 19 – 22 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/ 31.08.2016;

– art. 79 – 80 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/ 31.08.2016;

– LEGE nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;

– Art. 43 şi art. 44 din reglementările Ordonanţei de Urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;

O.U.G. nr.102/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;

Legea nr.240/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.

 DECID:

             Art. 1 Se constituie, în anul şcolar 2017 – 2018, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, în următoarea componenţă:

  1. Prof. Croitoru Corina – coordonator
  2. Prof. Alexandriuc Camelia – secretar
  3. Prof. Pelin Cosmina Elena – membru
  4. Înv. Gherasim Gabriela – membru
  5. prof. Chiruţă Gheorghe – reprezentant al sindicatului,
  6. Aconstantinei Mihaela –  reprezentant al părinţilor
  7. Bejinariu Mitică –  reprezentant al Consiliului Local

            Art. 2 Comisia funcţionează în baza Legii nr. 87/2006 şi a ordonanţei de urgenţă nr. 75/2005 emise de M.E.C.

Art. 3 Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de către serviciul secretariat.