Hotarare Consiliu de administratie 22.11.2017

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

  1. 12 / 22.11.2017

 

Consiliul de Administratie al Școlii Gimnaziale Miron Costin, reunit în şedinţa din data de 22.11.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011, a Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin  OMEN nr. 4619/2014 şi în temeiul prevederilor Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Aprobarea proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2018 – 2019 cu înființarea a 6 clase pregătitoare.