HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 1 / 11.10.2016

Consiliul de Administratie al Școlii Gimnaziale Miron Costin, reunit în şedinţa din data de 11.10.2016, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011, a Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin  OMEN nr. 4619/2014 şi în temeiul prevederilor Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă numirea în comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director / director adjunct a doamnei profesor Alexa Raluca Crisantha.

Art. 2. Se aprobă sumele necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru lunile septembrie – decembrie.

Art. 3. Se aprobă perioada de desfășurare a programului național ”Școala Altfel”  – 22 – 26 mai 2017.