HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 8 / 6.09.2017

Consiliul de Administratie al Școlii Gimnaziale Miron Costin, reunit în şedinţa din data de 6.09.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011, a Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin  OMEN nr. 4619/2014 şi în temeiul prevederilor Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Aprobarea încădrării pentru anul școlar 2017 – 2018

Art. 2. Aprobarea cererii concediului fără plată a doamnei profesor Mitrofan Angela Maria

Art. 3. Se aprobă constituirea claselor pregătitoare, claselor a V-a și a învățătorilor și diriginților

Art. 4. Aprobarea comisiilor permanente și de lucru pentru anul școlar 2017 – 2018

Art. 5. Validarea rezultatului concursului pentru un post de femeiei de serviciu

Art. 6. Aprobarea calificativelor personalului didactic și didactic auxiliar pentru activitatea desfășurată în anul școlar 2016 – 2017

Art. 7. Aprobarea doamnei profesor Adrobotoaei Elena Georgeta în funcția de consilier educativ