HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 7 / 17.05.2017

Consiliul de Administratie al Școlii Gimnaziale Miron Costin, reunit în şedinţa din data de 10.04.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011, a Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin  OMEN nr. 4619/2014 şi în temeiul prevederilor Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se constituie comisia paritarla nivelul Școlii Gimnaziale Miron Costin Suceava

Art. 2. Se aprobă cheltuielile pentru refacerea sistemului de monitorizare audio – video  și de extindere a conectării la internet

Art. 3. Se aprobă planul de măsuri pentru încheierea anului școlar 2016 – 2017

Art. 4. Se aprobă nivelul mediilor pentru acordarea premiilor și mențiunilor în anul școlar 2016 – 2017