HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 2 / 22.02.2017

Consiliul de Administratie al Școlii Gimnaziale Miron Costin, reunit în şedinţa din data de 22.02.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011, a Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin  OMEN nr. 4619/2014 şi în temeiul prevederilor Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se criteriile specifice pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2017 – 2018.

Art. 2. Se aprobă prelungirea contractului individual de muncă pentru doamna Canciuc Mihaela.