HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 3 / 3.11.2016

Consiliul de Administratie al Școlii Gimnaziale Miron Costin, reunit în şedinţa din data de 3.11.2016, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011, a Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin  OMEN nr. 4619/2014 şi în temeiul prevederilor Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă proiectul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017

Art. 2. Se aprobă responsabilitățile membrilor Consiliului de administrație pentru anul școlar 2016 – 2017.

Art. 3. Se aprobă numirea în funcția de coordonator al programului Eco Școală a doamnei profesor Caliniuc Adriana.