HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 6 / 10.04.2017

Consiliul de Administratie al Școlii Gimnaziale Miron Costin, reunit în şedinţa din data de 10.04.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011, a Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin  OMEN nr. 4619/2014 şi în temeiul prevederilor Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se validează Raportul comisiei de mobilitate a personalului didactic privitor la pretransferul consimțit între unitățile de învățământ.

Art. 2. Se aprobă planul remedial după simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a.

Art. 3. Se aprobă planul de măsuri pentru desfășurarea evaluărilor la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a.

Art. 4. Se aprobă calendarul activităților pentru admiterea în licee și școli profesionale pentru anul școlar 2017 – 2018

Art. 5. Se aprobă bursele pentru anul școlar 2016 – 2017.